Τι είναι Stakeholder;


Απαντήσεις

Το πρόσωπο ή η ομάδα που έχει ενδιαφέρον ή συμφέρον ή επηρεάζεται από την ύπαρξη και λειτουργία μιας επιχείρησης όπως είναι οι μέτοχοι, τα διοικητικά στελέχη και οι υπάλληλοι αυτής, οι πιστωτές, οι πελάτες, οι προμηθευτές, τα στελέχη και οι υπάλληλοι των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, ακόμη και οι πολιτικοί που ενδιαφέρονται να μη κλείσει η επιχείρηση και αυξηθεί η ανεργία.Προσθήκη νέας απάντησης