Τι είναι Stagflation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Stagflation;

Απαντήσεις

Στασιμοπληθωρισμός. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 για να υποδηλώσει το φαινόμενο που συνδυάζει: α) στασιμότητα της οικονομίας (δηλαδή χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ανεργία) και β) υψηλό πληθωρισμό.Προσθήκη νέας απάντησης