Τι είναι Stability programmes;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Stability programmes;

Απαντήσεις

Προγράμματα σταθεροποίησης. Είναι μεσοπρόθεσμα κυβερνητικά σχέδια και προβλέψεις των κρατών που μετέχουν στη ζώνη του ευρώ σχετικά με κύριες οικονομικές μεταβλητές με προοπτική την επίτευξη του στόχου να κλείσει ο εθνικός προϋπολογισμός σχεδόν ισοσκελισμένος ή με πλεόνασμα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (βλέπε ανωτέρω όρο «Stability and Growth Pact»). Περιέχουν μέτρα για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών καθώς και οικονομικά σενάρια. Εξετάζονται, ως προς την αποτελεσματικότητά τους, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Oικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή της Ε.Ε. Οι αναφορές των οργάνων αυτών της Ε.Ε λαμβάνονται σαν βάση της αξιολόγησης που πραγματοποιείται τελικά από το Συμβούλιο ECOFIN.Προσθήκη νέας απάντησης