Τι είναι SSL;


Τι είναι Secure Sockets Layer (SSL);

Απαντήσεις

Υπόστρωμα ασφαλούς υποδοχής. Είναι ένα δικτυακό πρωτόκολλο για τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως των αριθμών των πιστωτικών καρτών, μέσω του διαδικτύου. Είναι το πρότυπο που εξασφαλίζει την ελάχιστη ασφάλεια για τη μετάδοση δεδομένων. Αναπτύχτηκε από τη Netscape με σκοπό τη μετάδοση ιδιωτικών εγγράφων μέσω του Internet. ειτουργεί με τη χρησιμοποίηση μιας ιδιωτικής κλείδας που κρυπτογραφεί τα μεταδιδόμενα στοιχεία. Οι φυλλομετρητές (browsers) του διαδικτύου Microsoft Internet Explorer και Netscape Navigator υποστηρίζουν το SSL και πολλές ιστοσελίδες το χρησιμοποιούν για να δέχονται ασφαλή πληροφόρηση από τους χρήστες. Κατά κανόνα, οι ιστοσελίδες του διαδικτύου, που απαιτούν τη χρήση σύνδεσης SSL, αρχίζουν με το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερ-κειμένου https: αντί του http:.Προσθήκη νέας απάντησης