Τι είναι SQL;


Τι σημαίνει Structured Query Language (SQL);

ΑπαντήσειςΔομημένη γλώσσα αναζήτησης. Μία απλή γλώσσα προγραμματισμού που καθιστά εφικτή την αναζήτηση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων (databases).

Προσθήκη νέας απάντησης