Τι είναι Spot/Next (S/N);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Spot/Next (S/N);

Απαντήσεις

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας όψεως (spot). Πράξη ανταλλαγής (swap) της οποίας το σκέλος spot έχει valeur 2 ημέρες μετά τη σύναψη της συναλλαγής ενώ το προθεσμιακό σκέλος λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή 3 ημέρες μετά τη σύναψη της συναλλαγής.Προσθήκη νέας απάντησης