Τι είναι Spot date transaction;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Spot date transaction;

Απαντήσεις

Μία συναλλαγή όψεως με ημερομηνία παράδοσης και λήξης δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής.Προσθήκη νέας απάντησης