Τι είναι Spinning;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Spinning;

Απαντήσεις

Όρος της επενδυτικής τραπεζικής για την πρακτική μιας εταιρίας που παρακρατεί ένα ποσοστό από την αρχική δημόσια προσφορά (Initial Public Offering, IPO), δηλαδή της πρώτης πώλησης στο κοινό ενός τμήματος του μετοχικού της κεφαλαίου, για να το προσφέρει στα ανώτερα στελέχη αυτής. Η πρακτική αυτή έχει ιδιαίτερα επικριθεί από την αγορά.Προσθήκη νέας απάντησης