Τι είναι Special Lending Assistance (SLA);


Τι σημαίνει Special Lending Assistance (SLA);

Απαντήσεις

Ειδική δανειοδοτική συνδρομή. Είναι μία έκτακτη παροχή ρευστότητας στις τράπεζες της Ευρωζώνης σε ξένο νόμισμα.Προσθήκη νέας απάντησης