Τι είναι Spam ή spamming;


Απαντήσεις

Μία απόπειρα χρησιμοποίησης διευθύνσεων ενός τηλεφωνικού ή άλλου καταλόγου ή μίας λίστας ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Εmail messages) για να σταλούν από μία εταιρία προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών που δεν ζητήθηκαν από τους αποδέκτες. Άλλως, spamming είναι η εναντίον της θέλησης του αποδέκτη μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαφημιστικό περιεχόμενο ή και με προτάσεις αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Η νομοθεσία των διαφόρων χωρών για να αντιμετωπίσει αυτή την αντιδεοντολογική και ενοχλητική συμπεριφορά, λαμβάνει διάφορα μέτρα μεταξύ των οποίων είναι η λειτουργία καταλόγου από τον οποίο ο αποδέκτης μπορεί να διαγραφεί ώστε να μη χρησιμοποιηθεί στο μέλλον το όνομα και η διεύθυνση της κατοικίας του ή η ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού.Προσθήκη νέας απάντησης