Τι είναι Sovereign risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Sovereign risk;

Απαντήσεις

1) η αδυναμία μιας κυβέρνησης να εξοφλήσει τα δάνεια που έχει εκδώσει ή συνάψει ή τα οποία έχει εγγυηθεί

2) ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ένας επενδυτής από μία ξένη κυρίαρχη κυβέρνηση ή την κεντρική τράπεζα ενός κυρίαρχου κράτους όσον αφορά τους ενδεχόμενους περιορισμούς που μπορεί να επιβάλλουν στα περιουσιακά του στοιχεία ή στο προϊόν από την πώληση αυτών. Για παράδειγμα, μετά από μία βίαιη πολιτική μεταβολή ή μια οικονομική κρίση δεσμεύονται από τη κυβέρνηση προσωρινά ή μόνιμα οι περιουσίες των ξένων επενδυτών ή λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του δημόσιου χρέους δεσμεύονται οι τραπεζικές καταθέσεις για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, απαγορεύεται προσωρινά η εξαγωγή από τη χώρα των κερδών ξένων εταιριών και αναβάλλεται η εξόφληση των εκδοθέντων κρατικών εντόκων γραμματίων και ομολόγων ακόμη και αυτών που κατέχονται από ξένους επενδυτές ενώ η κεντρική τράπεζα επαναφέρει ή αυξάνει τους συναλλαγματικούς περιορισμούς.Προσθήκη νέας απάντησης