Τι είναι SONET;


Τι σημαίνει Synchronous Optical Network;

Απαντήσεις

Συγχρονισμένο οπτικό δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο οπτικών ινών υψηλών προτύπων που μεταφέρει ψηφιακές πληροφορίες μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων πληροφορικής. Η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων ανέρχεται σε 10 γιγαμπάιτς ενώ θεωρητικά μπορεί να φθάσει τα 20 γιγαμπάιτς.Προσθήκη νέας απάντησης