Τι είναι Software;


Απαντήσεις

Λογισμικό. Τα προγράμματα και οι εφαρμογές που τρέχουν σε ένα Η/Υ για την εξυπηρέτηση διαφόρων πληροφοριακών αναγκών όπως της λογιστικής, στατιστικής, συστημάτων πληρωμών και επικοινωνιών, χρηματοοικονομικών εφαρμογών. Το λογισμικό διακρίνεται 1) στα λειτουργικά συστήματα που ελέγχουν την εκτέλεση των προγραμμάτων όπως είναι το MS-DOS, τα Windows κλπ (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε όρο Operating System, OS) και στις εφαρμογές λογισμικού όπως επεξεργαστές κειμένου, προγράμματα Η/Υ, λογιστικά φύλλα, σχεδίαση και επεξεργασία εικόνων, παρουσιάσεις, βάσεις δεδομένων.Προσθήκη νέας απάντησης