Τι είναι Soft market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Soft market;

Απαντήσεις

μαλακή αγορά. Μία αγορά στην οποία η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση, γεγονός που προκαλεί μικρή συναλλακτική δραστηριότητα και ευρείες διαφορές μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης (wide bid-ask spreads).Προσθήκη νέας απάντησης