Τι είναι Soft currency;


Απαντήσεις

Μαλακό νόμισμα. Ένα νόμισμα το οποίο δεν είναι ελεύθερα μετατρέψιμο σε άλλο νόμισμα ενώ αναμένεται να υποτιμηθεί έναντι των άλλων νομισμάτων ή η ισοτιμία του πρέπει να υποστηριχθεί από την κεντρική τράπεζα μέσω παρεμβάσεων στις αγορές ή με συναλλαγματικούς περιορισμούς. Η επένδυση σε ένα τέτοιο νόμισμα συνεπάγεται υψηλούς κινδύνους. Οι χώρες με μαλακό νόμισμα συνήθως υποφέρουν από υψηλό πληθωρισμό, δημοσιονομικά ελλείμματα ή/και πολιτική αστάθεια.Προσθήκη νέας απάντησης