Τι είναι SMS;


Τι σημαίνει Short Message Service (SMS);

Απαντήσεις

Υπηρεσία συντόμων μηνυμάτων. Διαβιβάζονται και λαμβάνονται μέσω κινητού τηλεφώνου, συσκευής τηλεομοιοτυπίας (Telefax) ή/και διεύθυνσης πρωτοκόλλου του internet (IP address). Τα μηνύματα δεν επιτρέπεται να υπερβούν τους 160 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ούτε να περιέχουν εικόνες ή γραφικά. Το εξερχόμενο μήνυμα διαβιβάζεται σε ένα κέντρο υπηρεσίας συντόμων μηνυμάτων (Short Message Service Centre, SMSC) που στη συνέχεια το στέλνει στην κατάλληλη κινητή συσκευή. Τεχνικά, αυτό επιτυγχάνεται με την αποστολή του μηνύματος στο εθνικό τοπικό μητρώο (Ηome Location Register, HLR) το οποίο στη συνέχεια αναζητεί τον περιαγόμενο πελάτη (roaming customer). Όταν το HLR δεχτεί το αίτημα συνδρομής απαντά με: 1) που ευρίσκεται ο συνδρομητής (where subscriber is roaming) 2) μη ενεργό (inactive) οπότε το μήνυμα κρατείται για να αποσταλεί όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή ή ενεργό (active) οπότε ειδοποιεί το SMSC για να προωθήσει το μήνυμα. Το SMSC λαμβάνει επιβεβαίωση (confirmation) ότι το μήνυμα παραδόθηκε (sent).Προσθήκη νέας απάντησης