Τι είναι Smart Card;


Απαντήσεις

Έξυπνη κάρτα. Δημιουργήθηκε με την ενσωμάτωση ενός μικροεπεξεργαστή (chip) στις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Η έξυπνη κάρτα συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία μίας νέας τεχνολογικής γενιάς καρτών. Η αποθήκευση περισσότερων δεδομένων στο chip, συντέλεσε στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών για τον κάτοχο αλλά κυρίως στη μείωση του κινδύνου για τις τράπεζες και τους κατόχους αυτών από την υποκλοπή του κωδικού και από άλλες εγκληματικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα είναι σχεδόν αδύνατη, με τις σημερινές πρακτικές, η υποκλοπή του PIN μέσω των ΑΤ s (βλέπε όρο Skimming). ία από τις περισσότερο διαδεδομένες εφαρμογές που συναντάμε στις έξυπνες κάρτες είναι το ηλεκτρονικό πορτοφόλι (βλέπε όρο Multi-purpose prepaid cards). Οι έξυπνες κάρτες παρέχουν επίσης τη δυνατότητα προσφοράς εξειδικευμένων τραπεζικών προϊόντων και προγραμμάτων πελατειακής πίστης.Προσθήκη νέας απάντησης