Τι είναι Slot;


Απαντήσεις

Σχισμή. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι μία τεχνική για την προσθήκη λειτουργικοτήτων όπως η σύνδεση με τα κυκλώματα καρτών ήχου και τηλεόρασης, η επιτάχυνση του video ή ο έλεγχος των οδηγών δίσκου (disk drive control).Προσθήκη νέας απάντησης