Τι είναι Skimming;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Skimming;

Απαντήσεις

Ξάφρισμα. Ο όρος χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική τραπεζική για να υποδηλώσει την απάτη που πραγματοποιείται με την υποκλοπή μέσω των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATMs) των στοιχείων της μαγνητικής ταινίας και ιδιαίτερα του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) των τραπεζικών καρτών. Η εγκληματική τεχνική συνίσταται στην αντιγραφή της μαγνητικής ταινίας κατά την εισαγωγή της κάρτας στο ATM και την υποκλοπή του PIN συνήθως μέσω μιας συσκευής αντιγραφής καρτών (card reader) ή με άλλο τύπο μικροφωτογράφησης κατά τη στιγμή της πληκτρολόγησης. Η μικροφωτογράφηση πραγματοποιείται με μικροκάμερες, μίνι βιντεοκάμερες, την κάμερα των κινητών τηλεφώνων ή τη χρήση ευδο-πληκτρολογίου (fake keypad) που τοποθετείται πάνω από το πραγματικό. Δύσκολη είναι η εφαρμογή της απάτης αυτής στις έξυπνες κάρτες που δεν φέρουν μαγνητικές ταινίες αλλά είναι εφοδιασμένες με μικροεπεξεργαστή (βλέπε όρο Smart Card).
 Προσθήκη νέας απάντησης