Τι είναι SIM;


Τι σημαίνει Subsriber Identity Module (SIM);

Απαντήσεις

Μηχανισμός ταυτοποίησης συνδρομητή. Πιστοποιεί το λογαριασμό του χρήστη στο δίκτυο, χειρίζεται τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών μέσω της επαλήθευσης του κωδικού αυτών και παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων για την πληροφόρηση του χρήστη. Πιο γνωστή είναι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα τεχνολογίας GSM. Πρόκειται για ένα πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος (chip) ενσωματωμένο στο μηχανισμό του κινητού τηλεφώνου που αναγνωρίζει ή απορρίπτει κωδικούς χρηστών και παρέχει πληροφόρηση βασικών στοιχείων για τις λειτουργίες της συσκευής.Προσθήκη νέας απάντησης