Τι είναι Shareware;


Τι σημαίνει Shareware;

Απαντήσεις

Λογισμικό δοκιμαστικής χρήσης. Διατίθεται ελεύθερα για λήψη και χρήση από τους Η/Υ. Συνήθως, ένα πρόγραμμα shareware μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια καθορισμένη χρονική περίοδο πριν χρειαστεί να καταβληθεί πληρωμή ή να διαγραφεί από το σκληρό δίσκο του χρήστη.Προσθήκη νέας απάντησης