Τι είναι Settlement day;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Settlement day;

Απαντήσεις

Ημέρα διακανονισμού ή άλλως η ημέρα παράδοσης των χρημάτων, των χρεογράφων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Η ημέρα αυτή μπορεί να συμφωνείται να είναι η ημέρα της συναλλαγής (same day value), η επόμενη ημέρα (pre-spot), δύο ημέρες μετά τη συναλλαγή (spot) ή οποιαδήποτε ημερομηνία στο μέλλον.Προσθήκη νέας απάντησης