Τι είναι Server;


Θέματα: 

Απαντήσεις

Διακομιστής ή εξυπηρετητής. ‘Ένα μικρό mainframe το οποίο είναι συνδεδεμένο με σταθμούς εργασίες (PC working stations) από τους οπoίους δέχεται πληροφόρηση την οποία αποθηκεύει στη μνήμη του και στη συνέχεια, μετά από αίτημα εξουσιοδοτημένου προσώπου, τη θέτει στη διάθεση των χρηστών. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε αυτόνομα συστήματα υψηλής τεχνολογίας όπως για παράδειγμα στα συστήματα διαχείρισης διαθεσίμων ή για τη δευτερογενή αγορά τίτλων του δημοσίου.
 Προσθήκη νέας απάντησης