Τι είναι Seniority class;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Seniority class;

Απαντήσεις

Κατάταξη απαιτήσεων σε συγκεκριμένο βαθμό ώστε σε περίπτωση πτώχευσης οι πιστωτικές υποχρεώσεις μιας επιχείρησης που είναι υψηλά στην κατάταξη θα ικανοποιηθούν πρώτες.Προσθήκη νέας απάντησης