Τι είναι Senior and junior bonds;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Senior and junior bonds;

Απαντήσεις

Senior ή higher priority ή unsubordinated bonds είναι τα ομόλογα που πληρώνονται πρώτα σε περίπτωση που ο εκδότης περιέλθει σε μερική αδυναμία πληρωμής. Αντίθετα, junior ή subordinated bonds είναι τα ομόλογα που πληρώνονται μετά την αποπληρωμή των senior bonds και εφόσον ο ευρισκόμενος σε μερική αδυναμία πληρωμής εκδότης διαθέτει ακόμα επαρκή χρήματα.
 Προσθήκη νέας απάντησης