Τι είναι Sell off;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Sell off;

Απαντήσεις

Ξεπούλημα. Στη χρηματοοικονομική σημαίνει την πώληση χρεογράφων, μετοχών και εμπορευμάτων σε μειωμένες τιμές υπό πίεση δηλαδή με ζημία. Η αύξηση της προσφοράς, στην περίπτωση αυτή, συνεπάγεται περαιτέρω πτώση των τιμών. Ένα sell off μπορεί να συμβεί π.χ εάν μία επιχείρηση δημοσιεύσει μία απογοητευτική κατάσταση κερδών οπότε οι κάτοχοι μετοχών ή εταιρικών ομολόγων της σπεύδουν να απαλλαγούν από τους τίτλους αυτούς για να μην καταγράψουν περισσότερες ζημίες ή εάν ανέλθουν απότομα οι τιμές του πετρελαίου, οι κάτοχοι μετοχών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο σαν πηγή ενέργειας σπεύδουν να τις πωλήσουν φοβούμενοι την άνοδο του κόστους των προϊόντων τους και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας αυτών, επόμενα τη μείωση των κερδών και την πτώση της αξίας των μετοχών.Προσθήκη νέας απάντησης