Τι είναι Self-Regulatory Authority;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Self-Regulatory Authority;

Απαντήσεις

Αυτορυθμιστική αρχή. Μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία διαθέτει καταστατική αρμοδιότητα να ρυθμίζει τις σχέσεις των μελών της. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι οι ενώσεις που θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας για μια κατηγορία επενδυτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις ΗΠΑ θέτουν κανόνες λειτουργίας σε ένα βιομηχανικό κλάδο ή μία επαγγελματική κατηγορία. Περιλαμβάνονται και οι αυτορρυθμιζόμενοι οργανισμοί (Self-regulatory organizationς (SROs) οι οποίοι επιβάλλουν διατάξεις που βασίζονται σε δίκαιες και εθιμικές αρχές αλλά και σε αποτελεσματικές πρακτικές που ισχύουν για τα χρεόγραφα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων (commodity futures) όπως είναι π.χ η Εθνική Ένωση Διαπραγματευτών Χρεογράφων (National Association of Securities Dealers, NASD) και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange). Αυτοί οι οργανισμοί θέτουν τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα μέλη τους διεξάγουν τις συναλλαγές, παρακολουθούν τον τρόπο συμπεριφοράς των μελών τους και ενισχύουν, αν χρειασθεί, τους κανόνες που θεσπίζουν.Προσθήκη νέας απάντησης