Τι είναι Seignorage;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Seignorage;

Απαντήσεις

Το εισόδημα των κυβερνήσεων από την τύπωση χρήματος. Συγκεκριμένα, είναι το κέρδος που προκύπτει από την αγοραία αξία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων αφού αφαιρέσουμε το κόστος τύπωσης. O όρος προέρχεται από τη γαλλική λέξη seigneur, που ήταν ο φεουδάρχης ηγεμόνας το μεσαίωνα και είχε το αποκλειστικό δικαίωμα της κοπής κερμάτων.

• Το εισόδημα που προκύπτει ποικίλει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στις αρχές της δεκαετίας του '90 στις ΗΠΑ ήταν λιγότερο από 3% του κυβερνητικού εισοδήματος ενώ στην Ιταλία και την Ελλάδα ήταν πάνω από 10%. Σε περιόδους αποπληθωρισμού το εισόδημα αυτό πέφτει κατακόρυφα. Αντίθετα, όταν η κυβέρνηση θέλει να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες της, χωρίς να προσφύγει σε υπερβολικό δανεισμό ή σε φορολογία, το εισόδημα αυτό ανέρχεται σαν συνέπεια της αύξησης των παραγόμενων τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Στην περίπτωση αυτή αυξάνεται η προσφορά χρήματος και ο πληθωρισμός. Κατά συνέπεια, τυπώνοντας χρήμα για να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα είναι σαν να επιβάλεις ένα φόρο πληθωρισμού.

• Στη ζώνη του ευρώ, το προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων ανήκει στην Ευρωπαϊκή εντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το εισόδημα που προκύπτει αποτελεί μέρος του ευρύτερου νομισματικού εισοδήματος, το οποίο συγκεντρώνεται στην ΕΚΤ, και εφόσον υπάρχουν κέρδη, αναδιανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Αντίθετα, το εισόδημα από την έκδοση κερμάτων εξακολουθεί να ανήκει στο Υπουργείο των Οικονομικών.Προσθήκη νέας απάντησης