Τι είναι το Σεφιρώθ;


Τι σημαίνει η λέξη Σεφιρώθ;

Απαντήσεις

Σύμφωνα με τη Καμπαλά, στο ιερογλυφικό δέντρο της ζωής υπάρχουν δέκα σφαίρες (σεφιρώθ), απορροές του ίδιου του Θεού, όπου ενυπάρχουν όλες οι πνευματικές δυνάμεις μέσω των οποίων αποκαλύπτει ο Θεός το πρόσωπο του στους ανθρώπους.Προσθήκη νέας απάντησης