Τι είναι Security Assertion Markup Language (SAML);


Τι σημαίνει Security Assertion Markup Language (SAML);

Απαντήσεις

Πρότυπο για την πιστοποίηση της ασφάλειας των συναλλαγών. Είναι ένα πρότυπο της γλώσσας XML για την ανταλλαγή δεδομένων αυθεντικότητας και έγκρισης μεταξύ πεδίων ασφάλειας όπως μεταξύ ενός παρόχου ταυτοποίησης και ενός παρόχου υπηρεσιών. Το SAML αποτελεί ένα προϊόν της Τεχνικής Επιτροπής Υπηρεσιών Ασφάλειας της OASIS (Organisation for the Advancement of Structured Information Standards). Η OASIS είναι μία μη κερδοσκοπική διεθνής συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη, σύγκλιση και αποδοχή προτύπων της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.Προσθήκη νέας απάντησης