Τι είναι Securities and Exchange Commission (SEC);


Τι σημαίνει Securities and Exchange Commission (SEC);

Απαντήσεις

Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου.

Εποπτική αρχή των ΗΠΑ με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• επαγρυπνεί για την ορθή και νόμιμη λειτουργία των πρωτογενών και δευτερογενών αγορών κεφαλαίου των ΗΠΑ όπως των αγορών εντόκων γραμματίων και ομολόγων και των χρηματιστηρίων

• προστατεύει τους επενδυτές, επιβάλλοντας στις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν σε τακτική βάση ισολογισμούς και χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Οι επενδυτές, επίσης, μπορούν να αντλήσουν στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων από το δικτυακό τόπο της SEC και ιδιαίτερα από τη βάση δεδομένων EDGAR που περιλαμβάνει πληροφορίες τις οποίες καταθέτουν υποχρεωτικά στη SEC οι ελεγχόμενες εταιρίες

• επιθεωρεί τoυς διαμεσολαβητές της αγοράς (broker-dealers), τους συμβούλους επενδύσεων, τα αμοιβαία κεφάλαια και τις εταιρίες συμμετοχών κοινής ωφέλειας

• προωθεί την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας και παραπέμπει στις δικαστικές αρχές τους παραβάτες. Κάθε χρόνο τεκμηριώνει με πορίσματα ελέγχου περίπου 400 με 500 παραβάσεις εταιριών και ιδιωτών

• συνεργάζεται στενά με τις αρχές των χρηματιστηρίων, το Κογκρέσο, άλλες συναρμόδιες δημόσιες αρχές και οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα. Έχει 3.100 υπαλλήλους, εδρεύει στην Ουάσινγκτον D.C και διαθέτει ένδεκα περιφερειακά και τοπικά γραφεία.
 Προσθήκη νέας απάντησης