Τι είναι Secondary Public Offering (SPO);


Τι σημαίνει Secondary Public Offering (SPO);

Απαντήσεις

Δευτερογενής δημόσια προσφορά. Χρονικά, ακολουθεί την αρχική δημόσια προσφορά (βλέπε όρο Initial Public Offering, IPO). Μπορεί να είναι είτε προσφορά του εκδότη χρεογράφων ή μιας ομάδας που έχει αγοράσει τα χρεόγραφα του εκδότη στις αγορές. Και για το είδος αυτό της δημόσιας προσφοράς χρεογράφων απαιτείται έγκριση των αρμοδίων αρχών και δημοσίευση προς το ευρύ κοινό στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο λόγος αυτής. Για παράδειγμα, μία εταιρία που διέθεσε στο κοινό 1.000.000 νέες μετοχές, επανέρχεται μετά την αρχική προσφορά και ανακοινώνει ότι θα διαθέσει στο κοινό άλλες 300.000 μετοχές το προϊόν των οποίων θα διαθέσει για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την επέκταση των υποκαταστημάτων της.Προσθήκη νέας απάντησης