Τι είναι Second-round effects;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Second-round effects;

Απαντήσεις

Βλέπετε όρο «Direct, indirect and second-round effects».Προσθήκη νέας απάντησης