Τι είναι SDR;


Τι σημαίνει Special Drawing Right (SDR);

Απαντήσεις

Ειδικό τραβηκτικό δικαίωμα. Είναι το νόμισμα που εκδόθηκε σαν λογιστικό χρήμα το 1969 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για να εκφράσει ένα μέρος των αποθεματικών του και να διατηρήσει σε σχετικά σταθερό επίπεδο το σύστημα των συναλλαγματικών ισοτιμιών που προέκυψε από τις συμφωνίες του Μπρέττον Γουντς. Μετά την κατάρρευση των ανωτέρων συμφωνιών το 1973 και την υιοθέτηση του συστήματος των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών περιορίσθηκε δραστικά ο ρόλος του SDR σαν διεθνούς αποθεματικού νομίσματος. Τα SDRs κατανέμονται στα κράτη μέλη ανάλογα με την ποσόστωση συμμετοχής τους. Το SDR χρησιμεύει επίσης σαν λογιστική μονάδα για το ΔΝΤ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η αξία του SDR βασίζεται σε ένα καλάθι νομισμάτων η σύνθεση του οποίου αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια για να αντανακλά τη σπουδαιότητα των νομισμάτων στις διεθνείς τραπεζικές και χρηματοοικονομικές αγορές. Τον Οκτώβριο του 2000 αναθεωρήθηκε η μέθοδος επιλογής των νομισμάτων και της βαρύτητας αυτών στο καλάθι λόγω της εισαγωγής του ευρώ και το καλάθι των νομισμάτων του SDR αποτελείται σήμερα από το δολάριο ΗΠΑ, το ευρώ, το ιαπωνικό γεν και τη λίρα στερλίνα. Η τελευταία αναθεώρηση έγινε το Νοέμβριο του 2005 και ισχύει από την 1.1.2006. Η βαρύτητα των νομισμάτων του καλαθιού βασίσθηκε α) στην αξία των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών και β) στο ποσό των αποθεμάτων που είναι εκφρασμένα στα αντίστοιχα νομίσματα που διακρατούνται από τα άλλα κράτη μέλη. ε βάση τα κριτήρια αυτά αποδόθηκε η ακόλουθη βαρύτητα στα νομίσματα στα οποία βασίζεται το καλάθι του SDR: δολάριο ΗΠΑ 44%, ευρώ 34%, ιαπωνικό γεν 11% και λίρα στερλίνα 11%. Την 23.6.2009 ένα δολάριo ΗΠΑ ήταν ίσο με 0,647649 SDR και το ένα ευρώ ήταν ίσο με 0,905284 SDR.Προσθήκη νέας απάντησης