Τι είναι Scriptural money;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Scriptural money;

Απαντήσεις

Μη καταπιστευτικό χρήμα ή άλλως όλα τα είδη χρήματος πλην τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Το scriptural money μπορεί να εμφανίζεται σε τίτλους όπως είναι οι επιταγές, τα γραμμάτια σε διαταγήν, οι συναλλαγματικές, σε άμεσες χρεώσεις λογαριασμών για την εξόφληση τιμολογίων οργανισμών κοινής ωφέλειας και σε άυλες μορφές.Προσθήκη νέας απάντησης