Τι είναι Scanner;


Θέματα: 

Απαντήσεις

Σαρωτής. Μία περιφερειακή συσκευή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη στον εκτυπωτή, η οποία διαβάζει πληροφορίες από έντυπα ή φιλμ με τη βοήθεια μηχανισμού σάρωσης. Στη συνέχεια οι πληροφορίες μετατρέπονται σε ηφιακά ή αναλογικά σήματα με σκοπό τη μετάδοση, αποθήκευση, ανάλυση, εκτύπωση ή αναπαραγωγή.Προσθήκη νέας απάντησης