Τι είναι Scalability;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Scalability;

Απαντήσεις

Ικανότητα κλιμάκωσης. Η δυναμική την οποία αναπτύσσει μία επιχείρηση ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί αποδοτικά καθώς αυξάνει το μέγεθός της. κανοποιητική απόδοση έχουμε όταν η αναπτυσσόμενη επιχείρηση διατηρεί ή αυξάνει τα κέρδη της.Προσθήκη νέας απάντησης