Τι είναι SB WGBI;


Τι σημαίνει Salomon Brothers World Government Bond Index;

Απαντήσεις

Παγκόσμιος δείκτης κυβερνητικών ομολόγων του οίκου Σάλαμον Μπράδερς. Μετρά την απόδοση της σύνθεσης πολυεθνικών χαρτοφυλακίων ομολόγων με δεδομένη στάθμιση των περιουσιακών στοιχείων. To 2004, η στάθμιση την οποία απέδιδε στα διάφορα κρατικά ομόλογα ήταν η εξής: Αυστραλία 0,37%, Αυστρία 1,34%, Βέλγιο 2,92%, Καναδάς 1,97%, Δανία 0,97%, Φινλανδία 0,57%, Γαλλία 8,30%, Γερμανία 9,25%, Ελλάδα 1,76%, Ιρλανδία 0,40%, Ιταλία 9,13%, Ιαπωνία 29,71%, Κάτω Χώρες 2,39%, Νορβηγία ,20%, Πολωνία 0,38%, Πορτογαλία 0,74%, Ισπανία 3,43%, Σουηδία 0,91%, Ελβετία 0,72%, Ηνωμένο Βασίλειο 4,74% και Ηνωμένες Πολιτείες 19,81%.Προσθήκη νέας απάντησης