Τι είναι Sarbanes-Oxley Act;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Νόμος των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ την 30 Ιουλίου του 2002 για να αντιμετωπίσει τη νοσηρή κατάσταση που προέκυψε από τα λογιστικά σκάνδαλα (accounting scandals) των επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Προέβλεπε ριζική αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τους εκδότες χρεογράφων τα οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στις δημόσιες αγορές, τους ελεγκτές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εταιριών και τους νομικούς συμβούλους αυτών. Επιβάλλει αυστηρές ποινές σε περιπτώσεις λογιστικής απάτης και εταιρικής διαφθοράς ενώ προστατεύει τους μετόχους, τους εργαζόμενους και το επενδυτικό κοινό. Ο νόμος αυτός έχει δεχτεί την κριτική ορισμένων φιλελευθέρων που ισχυρίζονται ότι παρεμποδίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη διενέργεια επενδύσεων.Προσθήκη νέας απάντησης