Τι είναι Same day value;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Same day value;

Απαντήσεις

Αξία της ίδιας ημέρας. Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η ημερομηνία συναλλαγής (trade day) συμπίπτει απόλυτα με την ημερομηνία αξίας (value date) δηλαδή με την ημέρα παράδοσης των κεφαλαίων. Για παράδειγμα, μία τράπεζα δανείζεται ένα ποσό από μία άλλη τράπεζα στη διατραπεζική αγορά την 25η Μαΐου με παράδοση του κεφαλαίου εντός της ημέρας, δηλαδή την 25η Μαΐου. Οι υπηρεσίες υποστήριξης της δανείστριας τράπεζας θα δώσουν προτεραιότητα στη μεταφορά του ποσού ώστε η εντολή να διακανονισθεί πριν το κλείσιμο του ωραρίου και γενικότερα πριν από το ισχύον cut of time.Προσθήκη νέας απάντησης