Τι είναι Salomon Brothers World Equity Index (SBWEI);


Απαντήσεις

Σταθμισμένος δείκτης αναφοράς (benchmark index) της επενδυτικής εταιρίας των ΗΠΑ Σάλομον Μπράδερς που περιλαμβάνει μετοχές 6.000 επιχειρήσεων από 22 χώρες.Προσθήκη νέας απάντησης