Τι είναι Salomon Brothers Non-U.S Dollar World Government Bond Index;


Απαντήσεις

Δείκτης αναφοράς (benchmark index) της εταιρίας των ΗΠΑ Σάλομον Μπράδερς που περιλαμβάνει 13 ομόλογα που διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές. Τα ομόλογα αυτά είναι σταθερού εισοδήματος και με εναπομένουσα διάρκεια ενός έτους ή περισσότερο. Εξαιρούνται από το δείκτη οι εκδόσεις ομολόγων των ΗΠΑ σε δολάρια.
 Προσθήκη νέας απάντησης