Τι είναι Sale bill;


Απαντήσεις

Ανακοίνωση δημοπρασίας. Ένα έντυπο που αναφέρει την ημέρα, τον ακριβή χρόνο και τόπο, τους όρους της πώλησης και την περιγραφή του προς πώληση αντικειμένου που πραγματοποιείται με τη διαδικασία της δημοπρασίας δηλαδή της ανοικτής πρόσκλησης προς το κοινό που καλείται να συμμετάσχει μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών προσφορών.Προσθήκη νέας απάντησης