Τι είναι SAARC, SAPTA και SAFTA;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι SAARC, SAPTA και SAFTA;

Απαντήσεις

Συμφωνίες για τη συνεργασία των κρατών της νοτίου Ασίας.

• SAARC = είναι ο Οργανισμός για την Περιφερειακή Συνεργασία της Νοτίου Ασίας (South Asian Association for Regional Cooperation). Ιδρύθηκε την 8.12.1985 από την Ινδία, τις Μαλδίβες Νήσους, το Μπαγκλαντές, το Μπουτάν, το Νεπάλ, το Πακιστάν και τη Σρι Λάνκα. Η 13η Σύνοδο ορυφής που συνήλθε στη Ντάγκα του Μπαγκλαντές την 12-13.11.2005 έκανε δεκτή την αίτηση προσχώρησης του Αφγανιστάν σαν όγδοο μέλος του Οργανισμού.

Οι στόχοι του οργανισμού είναι οι εξής: 1) η προώθηση της ευημερίας των λαών 2) η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης 3) η προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της επιστήμης, της τεχνολογικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προόδου, του εμπορίου, του περιβάλλοντος, της γεωργίας, των μεταφορών και επικοινωνιών και θεμάτων υγείας 4) η ενίσχυση της συνεργασίας των μελών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και η ανάπτυξη σχέσεων με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αρχή της ομοφωνίας σε όλα τα όργανα που είναι τα ακόλουθα: ) η Σύνοδος Κορυφής (Summit) που είναι η ανώτατη αρχή, απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων και συνέρχεται μία φορά το χρόνο ) το Συμβούλιο των Υπουργών (Council of Ministers) που αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για να εισηγηθεί πολιτικές στη Σύνοδο Κορυφής, επισκοπήσει την πραγματοποιηθείσα πρόοδο στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας, εντοπίσει νέες μορφές συνεργασίας και δημιουργήσει νέους απαραίτητους μηχανισμούς. Επιπρόσθετα, μπορούν να συναντώνται οι επικεφαλής άλλων Υπουργείων για να συζητούν εξειδικευμένα θέματα ) η Διαρκής Επιτροπή (Standing Committee) που αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εξωτερικών των κρατών μελών. Παρακολουθεί και συντονίζει τα προγράμματα συνεργασίας, εγκρίνει επενδυτικά σχέδια συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης αυτών και κινητοποιεί περιφερειακές και εξωτερικές πηγές δανειοδότησης. Συνέρχεται όταν καταστεί αναγκαίο και αναφέρεται στο Συμβούλιο Υπουργών ) η Επιτροπή Οικονομικής Συνεργασίας (Committee on Economic Cooperation) που αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εμπορίου των κρατών μελών και εποπτεύει τη συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών ) η Επιτροπή των Διοικητών των εντρικών Τραπεζών (Committee of the Central Banks Governors) που συζητά νομισματικά και χρηματοπιστωτικά θέματα. Ο Οργανισμός υποστηρίζεται από Γραμματεία που εδρεύει στο ατμαντού του Νεπάλ. Επικεφαλής αυτής είναι ο Γενικός Γραμματέας που διορίζεται από το Συμβούλιο των Υπουργών για μία θητεία τριών ετών. Προέρχεται από τα κράτη μέλη που εναλλάσσονται στη θέση αυτή με αλφαβητική σειρά.

• SAPTA = ήταν η Προνομιακή Εμπορική Διευθέτηση του SAARC (SAARC Preferential Trading Arrangement). Το Δεκέμβριο του 1991 στην 6η Σύνοδο ορυφής του SAARC, που συνήλθε στο ολόμπο της Σρι Λάνκα, εγκρίθηκε η σύσταση μιας διακυβερνητικής ομάδας (Inter-Governmental Group, IGG) για να εισηγηθεί τη δημιουργία της SAPTA. Τελικά, η συμφωνία για τη SAPTA υπογράφηκε την 11.4.1993 και ίσχυσε από την 7.12.1995. Αντανακλούσε την επιθυμία των επτά ιδρυτικών μελών του SAARC να προωθήσουν την αμοιβαία εμπορική και οικονομική τους συνεργασία. Οι βασικές αρχές της συμφωνίας αυτής ήσαν: α) πλήρης αμοιβαιότητα και ρήτρα του πλέον ευνοημένου κράτους στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης και της εμπορικής και τελωνειακής τους πολιτικής β) διαπραγμάτευση βήμα προς βήμα του δασμολογικού καθεστώτος γ) αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών και προνομιακές ρυθμίσεις υπέρ αυτών δ) στον κατάλογο περιλαμβάνονταν όλα τα προϊόντα, βιομηχανικά αλλά και πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα και προς το τελικό στάδιο της παραγωγής. Ο κατάλογος αυτός περιέλαβε 5.000 εμπορεύματα που συζητήθηκαν σε 4 διαπραγματευτικούς γύρους που στόχευαν σε συμφωνία για την εξάλει η ή τον σταδιακό περιορισμό των δασμών. Δεν υπήρξε, όμως, σημαντική πρόοδος και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η SAFTA.

• SAFTA = είναι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Νότιας Ασίας (South Asian Free Trade Agreement) που υπογράφηκε την 6.1.2004 κατά τη διάρκεια της 12ης Συνόδου ορυφής του SAARC στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν με ημερομηνία ισχύος από 1.12006 και με στόχο να προωθηθεί η οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η συμφωνία προβλέπει:

♦ εξάλει η των δασμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών με βάση το Πρόγραμμα Απελευθέρωσης του Εμπορίου. Οι αναπτυγμένες χώρες θα μειώσουν τους δασμούς στο 20% του σημερινού επιπέδου σε δύο χρόνια από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας και στη συνέχεια στο 0% έως 5% στα επόμενα πέντε χρόνια (2008 – 2012). Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Μπουτάν και Νεπάλ) θα μειώσουν τους σημερινούς δασμούς στο 30% σε δύο χρόνια από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας και στη συνέχεια στο 0% έως 5% στα επόμενα οκτώ χρόνια (2008 – 2015).

♦ συνθήκες εύλογου ανταγωνισμού στην ελεύθερη εμπορική ζώνη και οφέλη για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβανομένου υπό η του επιπέδου και των προτύπων οικονομικής ανάπτυξης

♦ εναρμόνιση των εθνικών δασμολογίων και των διαδικασιών εισαγωγών, απλοποίηση των τραπεζικών μεθόδων χρηματοδότησης των εισαγωγών, απελευθέρωση της κίνησης των επενδυτικών κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών

♦ όποιο κράτος μέλος αντιμετωπίζει προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών, μπορεί να αναστέλλει προσωρινά την εφαρμογή των εμπορικών και επενδυτικών διατάξεων της Συμφωνίας

♦ εάν ένα προϊόν που εισάγεται σε ένα κράτος μέλος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στους παραγωγούς του, μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η εισαγωγή του στο κράτος αυτό μετά από ειδική έρευνα

♦ σύσταση του Υπουργικού Συμβουλίου της SAFTA (SAFTA Ministerial Council, SMC) που είναι το ανώτατο όργανο με αρμοδιότητα να επιβλέπει την εφαρμογή της Συμφωνίας. Απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εμπορίου των κρατών μελών και υποστηρίζεται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Committee of Experts, COE) στην οποία μετέχει ένας ειδικός σε θέματα εμπορίου από κάθε κράτος μέλος. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα ασκεί και τα καθήκοντα του Οργάνου Διακανονισμού των Διαφορών (Dispute Settlement Body)

♦ η Γραμματεία του SAARC θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο SMC και το COE.Προσθήκη νέας απάντησης