Τι είναι Router;


Θέματα: 

Απαντήσεις

Δρομολογητής. Μία συσκευή επικοινωνίας μεταξύ δύο Η/Υ ή μηχανογραφικών συστημάτων ή δικτύων. Είναι εφοδιασμένη με υλικό ή λογισμικό που επεξεργάζεται τη σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δικτύων Packet-Switched. Αναζητά την πηγή και τις διευθύνσεις προορισμού των πακέτων διερχόμενο μέσα από αυτά και αποφασίζοντας ποιο δίκτυο θα επιλέξει. Ιδιαίτερη χρησιμότητα παρουσιάζει ο router στην από απόσταση υποστήριξη σύνθετων μηχανογραφικών προγραμμάτων. Ο παροχέας του υλικού και του λογισμικού αντί να μεταβεί στις εγκαταστάσεις του πελάτη, ζητά την άδεια αυτού για να εισέλθει από το γραφείο του στο σύστημα του πελάτη μέσω router. Στη συνέχεια αφού εντοπίσει το πρόβλημα και καταλήξει στον τρόπο επίλυσής του, δίνει εντολές στους τεχνικούς του πελάτη ώστε να διορθωθεί η βλάβη.Προσθήκη νέας απάντησης