Τι είναι Ρόλος του Ατομικού Συμφέροντος;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ρόλος του Ατομικού Συμφέροντος (Role Of Individual Interest);

Απαντήσεις

Στις οικονομίες της αγοράς το ατομικό συμφέρον αποτελεί τον κύριο μοχλό της λειτουργίας τους. Όλοι οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας, καταναλωτές, παραγωγοί, εργαζόμενοι, επενδυτές, ιδιοκτήτες γης και ακινήτων και άλλοι, επιδιώκουν να ικανοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα το ατομικό τους συμφέρον.Προσθήκη νέας απάντησης