Τι είναι Risk appetite;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Risk appetite;

Απαντήσεις

Τάση ανάληψης κινδύνου σε επίπεδο στο οποίο ένας επενδυτής είναι πρόθυμος να επιτύχει την επιθυμητή απόδοση των κεφαλαίων του.Προσθήκη νέας απάντησης