Τι είναι Ρευστότητα;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ρευστότητα (Liquidity);

Απαντήσεις

Ρευστότητα ονομάζεται η ευκολία με την οποία ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πωληθεί και να μετατραπεί σε μετρητά.Προσθήκη νέας απάντησης