Τι είναι Revolving Underwriting Facility (RUF);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Revolving Underwriting Facility (RUF);

Απαντήσεις

Επαναλαμβανόμενη ευχέρεια αναδοχής. Ευρωομόλογο που τοποθετείται στην αγορά από μία τράπεζα που αποφασίζει, εάν είναι απαραίτητο, να το παρατείνει μόλις λήξει.Προσθήκη νέας απάντησης