Τι είναι Reverse split;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Reverse split;

Απαντήσεις

Αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης με τη συγχώνευση πολλών μετοχών σε μία ανώτερης αξίας ή με τη συγκέντρωση των συνήθων και προνομιούχων μετοχών σε μία μόνο κατηγορία.Προσθήκη νέας απάντησης